Avoimuutta ja tehokasta yhteistyötä

Voit avata hankkeen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevat suunnitelmat kaikille kiinnostuneille, kuten ohjausryhmälle. Näin tietojen saanti ei ole hankkeen vetäjän tiedottamisen varassa.

Hankeneuvoksen mukana saat myös tiedottamiseen tarvittavat välineet.

Kotisivut

Julkisilla verkkosivulla tiedotat hankkeen etenemisestä ja voit kutsua tekijöitä tarvittaviin talkootöihin.

Intranet

Intranet on kätevä hankkeen sisäisessä viestinnässä. Intranettiin voi tallentaa kaikki hankkeen asiakirjat yhteen paikkaan, josta hankkeen toimijat saavat niitä helposti käyttöönsä. Asiakirjat pysyvät tallessa eivätkä ole kenenkään koneella.